jahanhaymovazi

درخواست حذف این مطلب

جهان های موازی ( نظریه چند جهانی )


موازی

بنا به درخواست عده ای از دوستان درباره نظریه «جهان های موازی» از یکی از سایتهای معتبر مقاله زیر را است اج نموده و تقدیم می نمایم. از نگاه بنده، 60 درصد از مطالب این مقاله صحیح می باشد.

ادامه مطلب