tecnic/bronfekani1

درخواست حذف این مطلب

تکنیک کامل وج روح از بدن(1)


بادکنک


ابوالفضل گیلکی

تجربه وج از بدن یا برونفکنی تجربه ای با احساس وج از بدن است. ۱۰ درصد مردم چنین تجربه ای را در زندگی دارند.

برون فکنی ، فرافکنی اثیری ، تجربه نزدیک به مرگ ، تخلیه و وج روح از بدن ، آگاهی در خواب ، پرواز روح و … همگی به یک معنا و در کل ، به فرآیندی متافیزیکی اطلاق می شود که در آن روح (روح به زبان ساده ولی در واقع کالبد اختری شما) شما با اراده و آگاهی کامل از بدن و جسم شما خارج شده و در یک عالم موازی با حیات فیزیکی شما ، قرار می گیرد ! حال چگونه ؟ ببینید ، شما یک جسم فیزیکی دارید که در آن به زندگی روزمره خود ادامه می دهید ، لمس می کنید ، می بینید ، می خورید و استراحت و تفریح می کنید !

ادامه مطلب