harekat/ e/ajsam

درخواست حذف این مطلب

حرکت دادن اجسام


در کلیپی که مشاهده می کنید شخصی با استفاده از توانایی های روحی و ذهنی خویش اجسام را جابجا می نماید. شاید این سوال برای عده ای بوجود آید که آیا این چنین اشخاصی دارای قدرت ذاتی هستند و یا آنکه این قدرتها اکتس است. در توضیح باید بگویم که دستی به چنین توانایی هایی ازطریق تمرینات و ممارست در انجام آن برای هر شخصی ممکن است. در بخشهای قبلی روش ها و تکنیک های دستی به این توانایی ها توضیح داده شده است که علاقمندان می توانند مطالعه کنند.