pasokh/be/soalat17

درخواست حذف این مطلب
پاسخ به سوالات

سفر به بهشت

قسمت هفدهم
فرامرز ملاحسین طهرانی

سوال اول از آقای جعفری
یک سوال ک مدت ها ذهنم را درگیر کرده است و هرچه تحقیق به نتیجه ای نرسیدم حتی بدتر گمراه و گیج شدم، چرا باوجود اهمیت ارتباط با ارواح برای انسان ، و ین چیزی از آن نگفتند یا روشی از آن را بیان ننموده اند، (شاید هم من چیزی نتوانستم پیدا کنم) تمام تحقیقات و جستجو های من تنها ب چندین جواب مختلف و گیج کننده و گمراه کننده برمیگردد , از شما خواهش دارم که برایم توضیح دهید و بنده حقیر را راهنمایی فرمایید
پاسخ: رس و تکلیف انبیا این نبوده است که تدریس علوم روحی و متافیزیک نمایند. بلکه آن هدف و آرمانی که حتی علوم روحی به دنبال آن است یعنی تقویت محراب خداشناسی و خلق یک دنیای زیبا و عاری از ظلم و جور تحت تعالیم و اوامر الهی است که موجب برانگیختگی انبیا درمیان انسانها گشته است. پس آن هدف غایی انبیا همین بوده است. اما در بطن کلام الهی که در کتب انبیا صاحب کتاب آمده است بارها از وجود دنیای پس از مرگ و زندگانی ابدی و جاوید انسانها بعد از آنکه به سرای باقی رحلت می نمایند سخن به میان آمده است که این نشانگر وجود روح و اص و برتری آن نسبت به کالبد جسمانی می باشد. و اینگونه است که راه و هدف انبیا الهی منتج به تقویت باورهای دینی و و تقرب به روح اعظم کائنات یعنی پروردگار متعال در جوامع انسانی میگردد.
ادامه مطلب